044 528-85-07
093 975-24-93

Як захистити свої права при покупці товару неналежної якості?

На місці покупця товару неналежної якості можете бути і ви, тому потрібно заздалегідь знати свої права, які допоможуть вам впевнено діяти та досягти бажаного результату.

Досить поширеним є випадок коли ви перевіряєте якість покупки та при її перевірці у руках продавця усе бездоганно та переконливо працює, а по приїзду до дому такої роботи від товару неможливо отримати по невідомій вам причині. Безумовно покупка заслуговує вашої пильності, але якщо ж все таки і трапилась така ситуація, діяти потрібно швидко та професійно.

Пам’ятайте, що відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (Надалі - Закон), у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

  • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених ч. 1 статті 8 Закону , а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену ч. 1 цієї статті. Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені ч. 1 статті 8 Закону) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача).

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. 

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені ч. 1 статті 8 Закону) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України, а саме:

Телевізори

Мікрохвильові печі

Магнітоли

Кухонні машини

Магнітофони

В'язальні машини

Радіоприймачі

Пилососи

Холодильники

Електропраски

Морозильники

Електроміксери

Пральні машини

Електросоковижималки

Апарати телефонні, у тому числі мобільного зв'язку

Персональні комп'ютери та комплектуючі частини до них

Апаратура для відеозапису та відтворення зображення і звуку

Електрочайники

Електрофени

Електрокавоварки

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строк протягом чотирнадцяти днів, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до ч. 1 статті 8 Закону.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені ч. 1 цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Отже, при зіткненні з такою ситуацією та у разі не досягнення з продавцем або виробником: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або відшкодування витрат на усунення недоліків товару, потрібно виходячи з конкретного даного випадку шляхом аналізу Закону України «Про захист прав споживачів», звернутися до продавця або виробника, з письмовим листом про надання інформації стосовно задоволення або причиною відмови, додавши до нього копії усіх необхідних документів що стосуються даного випадку.

При отриманні відповіді на такий лист, проаналізувавши її, потрібно робити висновки щодо її правомірності та приймати рішення щодо звернення до суду за захистом свого порушеного права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2015