044 528-85-07

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Досить актуальною та не мало важливою на сьогоднішній день для малого бізнесу є тема припинення підприємницької діяльності.

Дане питання регулює Закон України «Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (надалі - Закон).

07.05.2014 року набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом», яким впроваджено спрощену процедуру закриття фізичної особи – підприємця, що триває протягом одного дня та не вимагає від особи – підприємця довідок про відсутність заборгованості тощо. Подана заява фізичною особою - підприємцем державному реєстратору про закриття підприємницької діяльності є підставою для проведення позапланових перевірок правильності нарахування та сплати податків (внесків).

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі: прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності; смерті фізичної особи - підприємця; постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою; постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності; постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Підставами для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є: визнання фізичної особи - підприємця банкрутом; провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена законом; неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи - підприємця за зазначеним місцем проживання.

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. Для цього потрібно заповнити реєстраційну картку форми № 12 яку Ви зможете знайти на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України тут - (http://www.drsu.gov.ua/show/93).

З собою потрібно мати паспорт фізичної особи - підприємця або нотаріально завірену довіреність (оригінал) уразі якщо такі дії виконує представник, включно документ який посвідчує особу представника (паспорт).

Державний реєстратор відповідно до п. п. 4 - 6 ст. 47 Закону, залишає реєстраційну картку без розгляду, якщо: реєстраційна картка подана за неналежним місцем проведення; реєстраційна картка не відповідає вимогам цього Закону.

Про залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без розгляду заявнику в день надходження документа державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документа без розгляду разом з цим документом.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без розгляду зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цього документа внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) їй повідомлення про внесення такого запису.

У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надіслати поштовим відправленням) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи.

Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня надходження такого повідомлення не подає нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, зобов’язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця відповідно до законодавства України.

Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається третій особі, зокрема спадкоємцю (надсилається поштовим відправленням), з відміткою про дату надходження документів. (ст. 48 Закону).

У разі якщо суд постановив рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлою або визнання її безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації такої особи, у судовому рішенні вказується особа, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця, за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

Дата надходження документів для припинення підприємницької діяльності вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою.

Припинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи – підприємця.

Суд, який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата надходження такого рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з постановленням судового рішення, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв’язку з постановленням судового рішення та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) їй повідомлення про внесення такого запису.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання її банкрутом.

Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця.

Дата надходження такого рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (ст. 46 Закону).

Юрист юридичної компанії «Правова група «Юста»
Віталій Магдич. 

10.12.2014